DOMENII

DE ACTIVITATE

 malpraxis medical
  • potrivit legii, malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.

  • Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiei, nerespectarea reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea acordării asistenţei medicale

  • Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie ai fiecăruia

  • Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament și de asemenea, răspund civil pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta

Cum vă putem ajuta noi?

  • analizarea dosarului medical alături de medici parteneri

  • redactare și susținere plângere în fața DSP, colegiul medicilor, Parchet sau instanță.

  • asistare și reprezentare în toată procedură judiciară și non-judiciară

Doctor with Files