DOMENII

DE ACTIVITATE

drept societar sau corporate
îți oferim suport în vederea efectuări operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului
 • înființare societate (srl, srl-d, sa etc)

 • înființare asociație (ONG, asociație sportivă etc)

 • înființare societate europeana - Holding

 • înființare societate europeana - filială

 • înființare sucursală a unei societăți cu sediul în străinătate

 • înființarea unei societăți europene (SE sau Societas Europea), 

 • alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)

 • schimbare sediu social

 • modificare denumire

 • înscriere sau modificare emblemă

 • modificarea obiectului de activitate (modificare CAEN)

 • majorare capital social

 • cesiune părți sociale

 • înlocuire administrator

 • excludere sau retragere asociați

 • fuziune/divizare

 • dizolvare societate

 • alte operațiuni în RC