DOMENII

DE ACTIVITATE

drept comercial

având o vastă experiență în această ramură a dreptului, vă oferim consultanță juridică specifică sau servicii de asistare și reprezentare în litigii comerciale

avocații noștri specializați în dreptul afacerilor vă pot asista în cadrul negocierii și încheierii unor tranzacții, pot formula opinii juridice cu privire la diverse situații întâlnite în relațiile cu partenerii dvs. sau pot elabora în mod personalizat contracte, statute, convenții, tranzacții ori alte documente juridice

 

de asemenea vă putem reprezenta sau asista cu succes în cadrul diverselor proceduri contencioase sau necontencioase, în fața autorităților sau instanțelor judecătorești în litigii comerciale

Discussion With Two People