Captură.JPG
 
obținerea certificatului pentru situații de urgență
obținem certificatul în 30 de minute

Ca urmre a publicării în Monitorul Oficial a Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020, privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (în continuare CSU), revenim cu prezenta informare cu privire la condițiile în care poate fi obținut certificatul.

 

Operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, pot obţine, la cerere, eliberarea de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a CSU. Eliberarea certificatelor de situaţii de urgenţă de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediullui de Afaceri se face doar pe perioada stării de urgenţă în România.

 

Acesta poate fi folosit atât în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin, amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaza naturale, apă, servicii telefonice și de internet, chirie pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare în condiţiile arătate aici cât şi în relaţiile cu partenerii comerciali.

 

Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme, însă un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanţii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate. În această categorie intra operatorii economici care își desfășoară activitatea în următoarele domenii (turism, horeca, jocuri de noroc, tratamente balneare şi îngrijire personală, organizatori de evenimente)

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

 

Documente necesare:

a) datele de identificare;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.

 

Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului au obligaţia, suplimentar, să depună documente privind autorizarea activităţii.

Documentele necesare se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.

Astfel, în situaţia în care reprezentantul legal al solicitantului nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării şi sunt valabile fără semnătură şi ştampilă.

Verificarea certificatelor se va efectua după serie și număr.

În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.

În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

 

În acest context, în situația în care aveți nevoie de certificatul de situaţii de urgenţă așteptăm să ne contactați pentru a vă oferi sprijinul.