informații legislative referitoare la Starea de urgență

situația provocată de virusul Covid-19 pe teritoriul României a dus la introducerea unor derogări sau modificări legislative, motiv pentru care ne-am gândit să venim în ajutorul dumneavoastră și să vă prezentăm succint principalele acte normative care v-ar putea interesa în coordonarea afacerii dumneavoastră pe perioada Stării de urgență.

 

1.       În raporturile de dreptul muncii, pe această perioadă, aveți în primul rând obligația de a acorda zile libere angajaților care vor supraveghea copilul în perioada în care sunt închise temporar unitățile de învățământ. Aceste libere se acordă pe baza cererii formulate de către angajat însoțită de anumite documente.

Pentru fiecare zi aveți obligația de a acorda o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, urmând ca această sumă să vi se deconteze pe baza unei cereri formulate de societatea dvs. către AJOFM.

Desigur că există anumite categorii de personal care nu se află sub incidența acestei OUG (personal medical, farmaciștii etc.) și nu beneficiază de aceste zile libere, însă apreciem că societatea dvs. nu face parte din aceste domenii.

 

2.       Tot în raporturile de dreptul muncii, în ultima perioadă ne-am lovit tot mai des de întrebări din partea clienților cu privire la care este cea mai bună modalitate de a proceda cu angajații atât în cazul atât în cazul în care societatea face parte din domeniile direct afectate de restricțiile impuse, cât și în cazul în care în care sunteți indirect afectați. În situația în care aveți posibilitatea de a le oferi angajaților opțiunea de a-și continua activitatea de la domiciliu vor trebui redactate acte adiționale la CIM. În situația în care nu este posibilă această variantă, există posibilitatea mult discutatului șomaj tehnic, a șomajului normal sau a concediului fără plată. Raportat la șomajul tehnic, dorim să menționăm că, pentru a putea beneficia de rambursarea indemnizației din partea statului este necesar să îndepliniți anumite criterii. În situația în care doriți să aplicați una dintre măsurile mai sus indicate, nu ezitați să ne contactați pentru a vă acorda sprijin.

 

3.       Certificatul de situații de urgență – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri urmează să elibereze certificate de situații de urgență conform metodologiei aprobate printr-un ordin ce urmează să se adopte. Ca urmare a solicitărilor formulate reprezentanții ministerului ne-au comunicat că în săptămâna care urmează se va adopta acest ordin. Menționăm faptul că acesta va avea aplicabilitate în principal în contractele comerciale și că se aplică doar anumitor domenii de activitate. De asemenea, vă rugăm să nu faceți confuzia între acesta și avizul Camerei de Comerț și Industrie, aviz care poate să certifice forța majoră. În cazul în care aveți întrebări referitoare la Certificat, la aviz sau la invocarea forței majore în contractele în curs de derulare vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

 

4.       În ce privește raporturile contractuale – trebuie să știți că pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

 

5.       Măsuri fiscal bugetare

Statul acordă IMM-urilor garanţii pentru realizarea de investiţii sau mai multe credite respectiv linii de credite pentru capital de lucru garantate de stat, în procent de 80% din valoarea finanţării.

De asemenea, statul va acorda IMM-urilor una sau mai multe garanţii în procent de 90%, pentru creditele şi/sau liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în valoare de maxim 500.000 lei pentru microîntreprinderi respectiv 100.000 lei pentru întreprinderile mici. Nu sunt incluse dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului

Pentru ambele variante de programe, statul va subvenţiona dobânzile aferente creditelor, de la momentul contractării creditului (ulterior datei de 21.03.2020) şi poate dura până la 31.03.2021. Subvenţionarea dobânzii va fi aprobată în primul an şi pentru următorii doi ani, doar în măsura în care creşterea economică prezentată de CNSP pentru această perioadă, se va situa sub nivelul celei înregistrate in 2020.

 

·         O altă măsură dispusă prin OUG 29/2000 este prelungirea termenului de 31 martie pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, respectiv a primei rate din cele două anuale, aferente impozitului pe clădiri. În acest context, se menține posibilitatea de a beneficia de bonificația de 10 % până la data de 30 iunie inclusiv. Aceiași măsură vizează prelungirea termenului privind plata impozitului pe teren, unde se prelungește termenul de plată a primei rate anuale, până la data de 30 iunie inclusiv, menținându-se și de această dată posibilitatea de a beneficia de bonificația de 10 % iar date fiind prevederile similare privind impozitul pe mijloacele de transport, se prevede prorogarea termenelor și în ceea ce privește acest tip de impozit.

·         Tot prin OUG 29/2000 s-a stabilit că nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului Fiscal. Aceasta înseamnă că pe perioada stării de urgență contribuabililor nu le mai pot fi calculate accesorii la debitele principale, măsura fiind menită să reducă impactul economic generat de apariția Covid-19.

·         Pe durata stării de urgență se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care vizează recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

·         În ceea ce privește contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, aceștia pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Pentru contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, prevederile amintite se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

·         Declarația privind beneficiarul real - pe durata stării de urgență se suspendă obligația de depunere a acestei declarații, iar termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, respectiv 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, și termenul de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.  Aceiași măsură se aplică și în cazul asociațiilor și fundațiilor.